Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 oktober 2009

Raad van State doet uitspraak over Marinehospitaal-project

De Raad van State is van mening, dat
de wijze waarop de bouw- en kapvergunningen zijn verleend voldoen aan
de eisen van rechtmatigheid, de beginselen van behoorlijk bestuur en
dat alle argumenten evenwichtig zijn
meegewogen.
De reactie van het college
(persbericht gemeente Bloemendaal 26-08-2009) op deze uitspraak
verbaast ons. In de eerste
plaats is het College niet de spreekbuis van de raad en in de tweede
plaats is de fractie van D66 het
niet eens met de inhoud van de uitspraak van de heer Kokke. Van
eensgezindheid was geen
sprake. Als D66 staan wij nog steeds niet achter de wijze waarop het
terrein van het voormalige Marinehospitaal is ingevuld. D66 is nog
steeds van mening dat het bouwplan aan het (ongewijzigde)
huidige bestemmingsplan moet voldoen, dit was het uitgangspunt voor de
ontwikkeling van het
Marinehospitaal terrein. Voor het huidige bouwplan is naar de mening
van D66 onterecht gebruik gemaakt
van de mogelijkheid van het wijzigen van het bestemmingplan. De
uitspraak van de Raad van State
zegt alleen maar dat het college het bestemmingsplan mocht wijzigen om
zo het bouwplan mogelijk
te maken.
Het college had ook
een andere weg kunnen kiezen en de BAM aan het bestemmingplan kunnen houden.
Ongetwijfeld was dan de BAM naar de rechter gegaan en ook dan had de gemeente van de Raad van
State gelijk kunnen krijgen. Helaas heeft het college deze weg destijds niet gekozen.
Overigens
gaat D66 er vanuit dat het
college nu verder gaat volgens de afspraken zonder dat bewoners het
college daartoe moeten dwingen. Wij blijven
van mening dat er in dit gehele proces verre van vlekkeloos is gewerkt
in tegenstelling tot de uitspraken van de wethouder. D66 gaat er
vanuit, dat er vanaf nu echt vlekkeloos wordt gewerkt en beide partijen
zich
aan de gemaakte afspraken houden.JW