Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 oktober 2009

Interne zaken beheersen de nieuwe raad nog

Het eerste bespreekpunt voor de nieuwe gemeenteraad van Bloemendaal
kwam in de derde raadsvergadering deze maand. Het was het reglement van
orde voor de vergaderingen. Dit reglement was een samenvoeging van de
reglementen van Bloemendaal en Bennebroek en in de commissie Bestuur en
Middelen behandeld tot laat in de avond.
D66 wil graag een werkbaar
reglement van orde dat duidelijk kaders zet voor de wijze
van vergaderen. Hoe we in de praktijk met elkaar omgaan en hoe
efficient en duidelijk we vergaderen hangt echter ook in hoge mate van
onze eigen instelling af.

Op deze raadsvergadering ging ik als beginner voor het eerst het
woord voeren over dit onderwerp. De verwachting was om nog een paar
openstaande puntjes te bespreken en te amenderen, maar dat liep anders.
De ervaren PvdA-raadsleden leken wel de beginners van de raad door 10
minuten voor aanvang 38 amendementen in te dienen. Alsof de discussie
in de commissie niet plaats heeft gevonden (waar de PvdA ook bij was).
Natuurlijk
kan een reglement van orde altijd beter en heeft ieder raadslid het
recht nog amendementen in te dienen, maar dit was rijkelijk laat. We
zullen de amendementen zeker serieus bekijken en wegen, maar dit is
geen werkwijze die we van de PvdA op prijs stellen.

Als gevolg van de fusie zullen er nog een aantal procedurele zaken
de agenda van de raad bepalen, maar vandaag is ook het project voor de
ontwikkeling van een structuurvisie in gang gezet. Het is belangrijk om
eerst een structuurvisie te maken voordat je bestemmingsplannen
vaststelt, want in een structuurvisie worden de idee├źn over het te
voeren ruimtelijke beleid binnen de gemeente vastgelegd. Voor een
juiste beoordeling van nieuwe plannen is een structuurvisie
noodzakelijk. Dit is zowel belangrijk voor behoud van natuur als voor
ontwikkeling van andere gebieden, en voor genoeg ruimte voor
ondernemers, sportverenigingen, scholen en andere maatschappelijke
organisaties.

Ondertussen werkt het college aan het collegeprogramma en wordt het
voor de D66-fractie tijd om zelf onderwerpen op de agenda te gaan
zetten.
 
CVS