Steun ons en help Nederland vooruit

D66 in Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang

Nu kiezen voor morgen

D66 geeft Bloemendaals College steun in de rug

De afgelopen periode is onduidelijkheid ontstaan over de informatievoorziening aan de raad. Om duidelijkheid te scheppen dienden de fracties van D66, CDA, VVD, GroenLinks, PvdA en VDB gezamenlijk een motie in. Deze werd aangenomen.